Tietoa minusta ja psykoterapiaryhmästä

Olen Riitta Korhonen, ryhmäpsykoterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Psykiatrian sairaanhoitajan työtä olen tehnyt lähes 30 vuoden ajan, avo- että sairaalahoidossa sekä kuntoutuksessa. Viimeisimpänä, sairaanhoitajana psykiatrian poliklinikalla vastaanottotyössä sekä terapiaryhmien ohjaajana.

Ryhmäpsykoterapiaistunto

Psykoterapiaryhmä kokoontuu kerran viikossa, puolentoista tunnin ajan (2x45 min = kaksi terapiaistuntoa). Ryhmäkeskusteluissa puhutaan niistä asioista, jotka ryhmäläiset kokevat kulloinkin itselleen tärkeiksi. Valmiita keskusteluteemoja ei ole. Puhutaan siitä, mitä mielessä liikkuu; omista elämäntarinoista ja -kokemuksista, ihmissuhteista, vaikeuksista ja menetyksistä sekä kaikesta siitä, mitä ihmiselämässä voi kokea.

Usein tarkasteluun tulee myös oma kokemus itsestä, tunteista, tavoista, käyttäytymisestä suhteessa itseen ja kanssaihmisiin. Keskustelussa toisten kanssa saa laajemman kuvan asioiden tarkastelemiseen ja näin vaihtoehtoja, oppia ja uusia näkemyksiä omaan tilanteeseen. Usein voi myös auttaa toisia ryhmäläisiä tässä heidän itsensä ja elämän tarkastelussa. Ryhmäläisten ja terapeutin palautteen avulla voi alkaa näkemään itseä uudella, realistisemmalla ja myötätuntoisemmalla tavalla. Ryhmää kutsutaankin usein peiliksi, jossa itsensä voi nähdä useasta eri näkökulmasta. Keskustellessa pyritään löytämään niitä oletuksia ja asenteita sekä muistoja, jotka ovat ohjanneet omaa elämää. Ajan  kanssa voi kokeilla uusia ratkaisumalleja, tunteiden ilmaisua ja hallitaa, jolloin  ymmärrys ja myötätunto itseä kohtaan lisääntyy.
Ryhmät toimivat vaitiolovelvollisina, jotta arkaluontoisia ja traumaattisiakin kokemuksia voi käsitellä. Luottamuksellisessa ryhmässä voi turvallisesti jakaa kipeimpiäkin kokemuksiaan ja näin vapautua siitä psyykkisestä kuormasta, jota on joutunut kantamaan. Hoidon vaikuttavuudessa keskeistä on tulla kuulluksi omana todellisena itseänään. 

Kuka hyötyy ryhmäpsykoterapiasta

Ryhmäpsykpterapia on kasvuprosessi, mikä edellyttää sitoutumista ja säännöllistä osallistumista. Ryhmän jäsenyys edellyttää halua puhua omista asioistaan mahdollisimman avoimesti ja rehellisesti. Se edellyttää myös halua kuunnella muita sekä osallistumista yhteiseen keskusteluun.

Ryhmä on hyvä vaihtoehto ihmissuhdevaikeuksista kärsiville, masentuneille tai jännitysoireisille. Ryhmästä voi olla merkittävää hyötyä niille, joilla on ollut puuttuneita mahdollisuuksia liittyä ryhmiin ja kehittyä osana ryhmää esim. ainoat lapset, perheensä menettäneet, ulkopuolelle jääneet ja ne joiden ihmissuhdeverkosto on hauras tai sitä ei ole ollenkaan. Psykoterapiaryhmä muodostaa usein elinikäisesti merkittävän terapeuttisen kokemuksen.

Ryhmäpsykoterapiaan hakeutuminen

Ryhmään pääsee mukaan varaamalla haastatteluajan, joko 

s-postilla: psykoterapiapalvelu.riitta@gmail.com  tai

puhelimitse: 040 176 7000 (arkisin klo 16 jälkeen)

Haastattelussa keskustellaan kahdenkesken elämäntilanteestasi ja -kokemuksistasi sekä niistä haasteista, vaikeuksista ja oireista joihin kaipaat apua. Haastattelussa asetetaan terapiallesi tavoite. Haastattelun aikana arvioimme molemminpuolin, onko ryhmäpsykoterapia sinulle ajankohtainen ja toimiva hoitomuoto.

Haastattelu kestää 45-60 minuuttia ja sen hinta on 30 e.

Ennen ryhmän alkua tehdään terapiasopimus, jossa on määritelty ryhmän säännöt ja käytännön asiat; poissaolot, maksut, salassapitovelvollisuus. jne.


Ryhmäpsykoterapian hinta

Ryhmäpsykoterapian kustannuksiin on mahdollista hakea KELA:n tukea, jonka myöntämiseen tarvitaan psykiatrin kirjoittama B-lausunto. Ryhmäkerran hinta on 47,5 e. Kela:n korvauksen jälkeen omavastuu-osuudeksi jää n. 10 e/ryhmäkerta. Terapian voi myös kustantaa kokonaan itse.

Luo kotisivut ilmaiseksi!